Wiertła Graet White do zdejmowania koron/opracowywania ubytków

Great White złota seria o zwiększonych zębach i uwydatnionej geometrii ostrza, tną szybciej niż wiertła o krawędziach prostych lub ułożonych naprzemiennie.

Zestaw wierteł SS White Great White do zdejmowania koron/opracowywania ubytków zawiera:

Ilość Numer wiertła Zamawianie
2 GW #1 #15061 (10 szt. w opk.)
2 GW #2 #15062 (10 szt. w opk.)
2 GW #1557 #18221 (10 szt. w opk.) 
2 GW #330 #18210 (10 szt. w opk.)
2  GW #6R #18206 (10 szt. w opk.)

ZASTOSOWANIE WIERTEŁ

Szybkie usunięcie korony

Łatwy dostęp do miazgi

Szybkie opracowanie ubytków

 

Wiertło o krawędziach ułożonych prosto tnie bardziej "gładko", ale są wolniejsze i to szczególnie podczas cięcia twardych materiałów. 
Wiertło o krawędziach ułożonych naprzeniennie tną z kolei szybciej, ale generują więcej wibracji.
Great White o zwiększonych zębach i wydatnej geometrii ostrza, będąc najszybszym wiertłem dostępnym na rynku zastępuje swoich poprzedników.

 

Atraumatyczne zdejmowanie koron protetycznych

(Atraumatic Removal of Defective Crowns) Howard E. Strassler, DMD, FADM

 W przeciągu minionych lat opracowano wiele przyrządów, służących do zdejmowania zacementowanych na stałe uzupełnień. Tymczasowe prace protetyczne wykonywane są najczęściej z materiałów akrylanowych, a do ich umocowania używa się specjalnych cementów tymczasowych. Metal, porcelana, kompozyty albo kombinacja wyżej wymienionych, to szeroko używane materiały, wykorzystywane do produkcji prac ostatecznych. Prace takie cementuje się na stałe za pomocą różnego typu cementów, a powstałe w ten sposób połączenie jest sztywne i bardzo wytrzymałe. Podczas gdy usunięcie prac tymczasowych nie przedstawia z reguły żadnego problemu, to samo zadanie dla prac zacementowanych na stałe pozostaje nie lada wyzwaniem. Do zdjęcia uzupełnienia tymczasowego wystarczy zwykle użycie samego nakładacza albo skalera, a w trudniejszych przypadkach specjalnych instrumentów do zdejmowania koron. Delikatne "obruszanie" uzupełnienia pozwala na skruszenie mocującego je cementu i dalsze atraumatyczne usunięcie pracy. Niestety ten prosty sposób zdejmowania nie ma zastosowania w przypadku prac cementowanych na stałe, a decyzja usunięcia takiej pracy i zastąpienia jej nową nie należy do najłatwiejszych. Co więcej zastosowanie tej samej techniki, co w przypadku prac tymczasowych może mieć fatalne skutki. Chociaż opracowano wiele typów zbijaków protetycznych, wykorzystujących różne pomysły regulacji siły zbijania (sprężyna, sprężone powietrze itd), to mają one jedną zasadniczą cechę wspólną: ich użycie jest radykalne i może prowadzić do wyrządzenia dużych szkód. Kiedy lekarz stomatolog musi wykorzystać zbijak, w większości wypadków nie wie, jaki cement użyty był do zacementowania pracy. Bez wzgledu na to, czy użyto zwykłego cementu cynkowo-fosforanowego, czy silnie wiążącego cementu na bazie glasjonomeru, operator ma jeden cel główny: usunąć pracę bez uszkodzenia zęba filarowego, przyzębia albo miazgi. Nawet ręcznie kontrolowany prawidłowo użyty zbijak może powodować szereg powikłań, poczynając od złamania korony czy korzenia, poprzez uszkodzenie samej pracy protetycznej, a kończąc na uszkodzeniu miazgi lub jej trwałym uszkodzeniu. Wielu z nas było z pewnością świadkami przypadków usunięcia uszkodzonych prac protetycznych, zakończonych złamaniem korony na poziomie dziąsła, złamaniem samego korzenia, zwichnięciem zęba filarowego, a nawet jego ekstrakcją. W wielu takich wypadkach zęby filarowe wymagają dodatkowego leczenia kanałowego. Sami lekarze używający zbijaka nie potrafią podać żadnej reguły, jak kontrolować użytą siłę, ani po ilu uderzeniach powinni zmienić technikę zdejmowania pracy. Niniejszy artykuł pomoże zdefiniować oraz przybliżyć bezpieczną oraz atraumatyczną technikę usuwania zacementowanych na stałe uzupełnień protetycznych.

Unikalne właściwości wiertła GREAT WHITE

Nie wszystkie wiertła są jednakowe. Wiertła projektowane są z różną ilością krawędzi tnących oraz różną ich konfiguracją, w zależności od celu, jakiemu mają służyć. Wiertła do modelowania i wygładzania wypełnień mają ich więcej, w większości wypadków ułożonych prosto lub naprzemiennie. Wiertła o krawędziach ułożonych prosto tną bardziej "gładko", ale są wolniejsze i to szczególnie podczas cięcia twardych materiałów. Wiertła o krawędziach ułożonych naprzemiennie tną z kolei szybciej, ale generują więcej wibracji. Great White to specjalnie zaprojektowane wiertła, mające gęstsze ząbkowanie niż wiertła o krawędziach ułożonych naprzemiennie. Dzięki unikalnej geometrii elementów tnących, wiertła te tną szybko, ale wywołują zbyt wielu wibracji podczas opracowywania zębów albo materiałów protetycznych ( ryc.1). W ten sposób mniej obciążeń przenoszonych jest na ząb filarowy, jego aparat zawieszeniowy i miazgę. Przy rozpoczęciu pracy nie występuje efekt obijania wiertła, a co za tym idzie mniejsza siła potrzebna jest do utrzymania końcówki i mniejsze obciążenie przenoszone jest na łożyska turbiny. Ponieważ w większości wypadków lekarze nie wiedzą z jakim metalem mają do czynienia, idealne wiertło powinno mieć doskonałe właściwości tnące. Wiertła Great White spełniają te wymagania i są doskonałym, ekonomicznym oraz efektywnym instrumentem do usuwania uzupełnień amalgamatowych, kompozytowych, czy wkładów metalowych. Mogą być także wykorzystane do opracowywania zębów, jako wiertła trepanacyjne podczas zabiegów endodontycznych oraz do rozcinania koron, licówek itp.

Przypadek kliniczny

62-letni pacjent zgłosił się do naszej kliniki celem kontroli i ewentualnego leczenia pierwszego zęba trzonowego w żuchwie. W badaniu wewnątrzustnym stwierdzono obecność wadliwej korony porcelanowej na metalu oraz ślady próchnicy wokół jej brzegu policzkowego (ryc.2). Jako leczenie zaproponowano usunięcie korony, preparację korekcyjną zęba filarowego oraz wykonanie nowego uzupełnienia protetycznego. W celu wykonania korony tymczasowej pobrano wycisk sytuacji przed leczeniem (użyto polisiloksanu winylu - medium body, ale w zasadzie w większości tego typu przypadków można wykorzystać każdą masę typu heavy body ). Taka technika daje możliwość wykonania bardzo precyzyjnego uzupełnienia tymczasowego, które wyglądem przypomina starą koronę, dokładnie pasuje w zgryzie i nie wymaga wielu zabiegów korekcyjnych. Po oszlifowaniu zęba filarowego miejsce odpowiadające mu w takim wycisku wypełnia się bisakrylem i całość z powrotem umieszcza się ustach pacjenta tak, aby wycisk dokładnie pasował do pozostałych zębów. Po samopolimeryzacji materiału korona tymczasowa po niewielkiej korekcie jest gotowa do zacementowania. Pacjenta znieczulono i przystąpiono do zdejmowania korony. W opisanym przypadku wykorzystano wiertło Great White #1, którym rozcięto powierzchnię policzkową korony. Preparację rozpoczęto od brzegu dziąsłowego (ryc.3), a następnie przedłużono ją do krawędzi policzkowo-okluzyjnej (ryc.4). Aby zapobiec ewentualnemu przegrzaniu filaru wszystkie zabiegi wykonywano z obfitym chłodzeniem wodą. Pacjent został uprzedzony, że podczas zabiegu usuwania korony może słyszeć nieprzyjemne trzaski pękania napalonej na metal porcelany. Podczas rozcinania korony bardzo istotną rzeczą jest uprzednie uwidocznienie pozycji metalu w koronie, warstwy cementu oraz leżącej pod nim zębiny (ryc.5), a dopiero później "poszerzenie" rozcięcia. Powinno zwrócić się uwagę na to, aby nie wykonać nacięcia w samym zębie, może to być niebezpieczne podczas późniejszego rozginania korony. Brzeg dodziąsłowy korony musi być całkowicie rozcięty. Do rozgięcia korony po jej uprzednim dokładnym rozcięciu (przedłużonym na krawędź policzkowo-okluzyjną), użyto specjalnego narzędzia Christensena 9ryc.6). Opisywany instrument został skonstruowany tak, że pozwala na pewny uchwyt oraz co ważniejsze wyśmienitą kontrolę podczas kruszenia cementu. W przedstawionym przypadku rozcięcie korony musiało być dodatkowo poszerzone na powierzchnię zgryzową, zanim korona mogła być bezpiecznie rozgięta. Rozgięcie korony na stronie policzkowej było nie wystarczające, ale po umieszczeniu instrumentu w rozcięciu na stronie zgryzowej i delikatnym jego obróceniu skruszono cement, a korona w sposób widoczny poruszyła się na zębie. (ryc.7). W przypadku koron na zębach siecznych istnieje często potrzeba wykonania podobnego "poszerzenia" na brzeg sieczny, a w wypadkach kiedy do zacementowania korony użyto wyjątkowo silnego cementu niejednokrotnie trzeba rozciąć także powierzchnię językową/podniebienną uzupełnienia. W momencie skruszenia warstwy cementu i oderwania jej od zęba zdjęcie korony nie przedstawia już większych problemów. Na ryc.8 przedstawiona została rozcięta korona z odłamaną w trakcie usuwania porcelaną. Po usunięciu korony zęba filarowego, ponownie oszlifowano i we wcześniej opisany sposób wykonano uzupełnienie tymczasowe.

Wnioski

Usunięcie nieprawidłowo wykonanych lub uszkodzonych koron i mostów protetycznych przedstawia niejednokrotnie duży problem. Naprawa takich uzupełnień nie zawsze jest możliwa, a oprócz problemów związanych z funkcjonowaniem samych koron nawet dobrze wykonane uzupełnienie musi być usunięte. W momencie podjęcia decyzji o wymianie pracy protetycznej rzeczą bardzo istotną jest technika jej usunięcia. W niniejszym artykule zaproponowano prostą i atraumatyczną metodę zdejmowania koron i mostów, która z użyciem polecanych narzędzi i instrumentów może być wykorzystana w codziennej pracy w gabinecie stomatologicznym.

O autorze

Dr. Howard E. Strassler jest stomatologiem i prowadzi swoją prywatna praktykę w mieście Pikeswille w stanie Mayrland w USA.

Rys.1

Porównanie geometrii krawędzi tnących różnego typu wierteł: z krawędziami tnącymi ułożonymi równolegle, naprzemiennie ząbkowanego Great White.

 

Rys.2

Kliniczny wygląd wadliwej korony na pierwszym trzonowcu w rzuchwie.
Rys.3

Wiertło Great White #1 rozcinające brzeg dziąsłowy korony.
Rys.4

Wiertło Great White #1 rozcinające powierzchnię policzkową korony.
Rys.5

Rozcięcie korony i uwidocznienie leżącej pod nią cementem zębiny.
Rys.6

Końcówka narzędzia Christensena umieszczona w rozcięciu korony. Gaza umieszczona od strony policzkowej pomaga zebrać ewentualne odłamki porcelany, powstałe podczas rozginania korony.

Rys.7

Rozgięcie korony.
Rys.8

Widok korony po zdjęciu z powstałymi podczas jej rozginania odłamkami porcelany.
Rys.9

Ząb filarowy, gotowy do ponownego oszlifowania i wykonania uzupełnienia tymczasowego.
 
Copyright by: FH Unex, Krakow 2014
Design by : dkorczak.eu.